Tag Archives: โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี

Places & Traces นิทรรศการศิลปะ ณ เดอะแกลเลอรี่ ชั้น 36 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (สีลม)

เดอะแกลเลอรี 36 (The Gallery 36) ที่โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี สีลม ภูมิใจนำเสนอนิทรรศการ ‘Places & Traces’ สร้างสรรค์ผลงานโดย ภาพฟ้า พุทธรักษา หรือ บิ๊ง (BINKO) ศิลปินหญิงชาวไทยมากความสามารถ

“It’s Okay to Take a Break” ผลงานภาพวาดประกอบ “นฤมล ยิ้มฉวี”

เดอะแกลเลอรี 36 (The Gallery 36) ที่โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (สีลม) ภูมิใจนำเสนอนิทรรศการ ‘It’s Okay to Take a Break’ จัดแสดงผลงานภาพวาดประกอบ และดิจิตอลปริ้นท์ติ้งของ นฤมล ยิ้มฉวี

“Here is Life” นิทรรศการศิลปะ ณ แกลลอรี่ ชั้น 36 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (สีลม)

เดอะแกลเลอรี 36 ที่โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (สีลม) ขอนำเสนอนิทรรศการศิลปะกับงาน ‘Here is Life’ นิทรรศการภาพวาด โดย ชนิดา อารีวัฒนสมบัติ

นิทรรศการสีน้ำ “Pearada’s Day Out” โดย พีรดา ชีพสัตยากร

เดอะแกลเลอรี 36 ที่โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (สีลม) นำเสนอนิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกของศิลปินสาวมากความสามารถกับงาน ‘Pearada’s Day Out’ นิทรรศการสีน้ำ โดย พีรดา ชีพสัตยากร โดยจะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 – 15 มกราคม 2562 นี้เท่านั้น