Tag Archives: โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมชมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพอากาศภายในโรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ

นางอลิซาเบธ ธีส (ที่ 3 จากซ้าย) ครูใหญ่ โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ และ นายโจนาธาน ชวิมเมอร์ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการบริหาร บริษัทบีไอเอสบี จำกัด ต้อนรับ นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการกองประเมินผลต่อกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย