Tag Archives: โรงภาพยนตร์ “HOUSE SAMYAN”

“HOUSE SAMYAN” โรงภาพยนตร์สำหรับคอหนังทางเลือก ในโครงการ “สามย่านมิตรทาวน์”

หลังจากที่โรงภาพยนตร์ “HOUSE RCA” ประกาศย้าย “บ้าน” อย่างเป็นทางการ ล่าสุดพร้อมเปิด ให้บริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2562 โดยครั้งนี้ได้เปิดตัวภายใต้ ชื่อใหม่ว่า “HOUSE SAMYAN” สู่ที่ตั้งใหม่ใจกลางเมือง ณ ชั้น 5 ในโครงการ “สามย่านมิตรทาวน์”