Tag Archives: โรงพยาบาลบำราศนราดูร

สถาบัน “บำราศนราดูร” ตำนานโรคระบาดสยาม

ณ ห้วงเวลาที่หัวหน้าทีมซอกแซกนั่งเขียนต้นฉบับวันนี้ การประกาศภาวะฉุกเฉินของรัฐบาลเพื่อสู้กับไวรัสสายพันธุ์ใหม่ “โควิด-19” ย่างเข้าสู่วันที่สองแล้ว หลังจากที่สถานการณ์เลวร้ายลงติดต่อกันหลายวันก่อนหน้านี้