Tag Archives: โรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า

สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมปศุสัตว์ ผนึกภาครัฐ เอกชน 17 หน่วยงาน ลงนาม MOU กำจัดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า เร่งคืนสถานภาพปลอดโรคในไทยภายใน 2 ปี

จากการระบาดของโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า ในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นโรคอุบัติใหม่ โดยมีรายงานพบครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นโรคระบาดร้ายแรงในสัตว์ชนิดม้า ลา ล่อ ม้าลาย และอูฐ และทำให้มีม้าป่วยรุนแรงและตายเฉียบพลัน