Tag Archives: โจรใต้

ยังมองโลก “แง่ดี” สักวัน “ใต้” ต้อง “ร่มเย็น”

ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรากลับมารุนแรงขึ้นอีกครั้ง และมีการโจมตีก่อกวนอย่างกว้างขวางในทั้ง 3 จังหวัด