Tag Archives: โควิดรอบ 2

เห็นด้วยต้อง “เยียวยา” แต่ยังโกรธ “กลุ่มแสบ”

เคาะออกมาเรียบร้อยโรงเรียนรัฐบาลไทยแล้วนะครับ สำหรับมาตรการเยียวยาผลกระทบจากการระบาดรอบสองของโควิด-19 ในประเทศไทย หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่แล้ว