Tag Archives: โครงการ 45 ปีไบโอฟาร์มเพื่อชุมชน…เติมยา เติมความห่วงใย

รีวิว…ครั้งแรกกับทริปเข้าป่า กับโครงการตู้ยา BIOPHARM เพื่อชุมชน

น้อยครั้งมากที่ทีมงานซูมซอกแซกจะไปร่วมทริปกิจกรรมแนวเข้าป่า ปีนเขา  และในโอกาสที่บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด กำลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 45 ที่กำลังไปต่อยอดโครงการ “ตู้ยา BIOPHARM เพื่อชุมชน”