Tag Archives: โกปี้เฮี๊ยะไถ่กี่

“ข่าวเศร้า” จาก “ผ่านฟ้า” อำลา “ภัตตาคาร” อร่อย

เมื่อวันที่ชาวคณะกองบรรณาธิการไทยรัฐกลุ่มใหญ่ รวมพลกันไปศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ไทยยุคสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ ณ “ศาล หลักเมือง” กรุงเทพฯ พร้อมทั้งถือโอกาสกราบไหว้ขอพรศาลหลักเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคล ทั้งแก่พวกเราเองและแก่ประเทศไทย ดังที่หัวหน้าทีมซอกแซกเขียนไว้ถึง 2 วัน ในคอลัมน์เหะหะพาที เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้น

แวะชิม “เฮี้ยะไถ่กี่” 69 ปีตำนาน “โกปี๊” ไทย

เมื่อวันตรุษจีนที่ผ่านมา หัวหน้าทีมซอกแซกซึ่งมีเชื้อสายจีน และยังยึดถือประเพณีจีนตั้งโต๊ะไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษในช่วง “วันไหว้” เช่นเดียวกับพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนทั้งหลาย

รีวิว…5 เมนูมงคลฉลองตรุษจีนที่ “โกปี๊เฮี้ยะไถ่กี่” สาขา The PARQ Life

“โกปี๊เฮี้ยะไถ่กี่” เป็นร้านกาแฟของคนตระกูลเฮี้ยะ เปิดมานานกว่า 69 ปี จากร้านโชห่วยที่ขายชากาแฟเพียงไม่กี่โต๊ะที่แยกวิสุทธิกษัตริย์ ได้ถูกพัฒนาจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงทายาทรุ่นที่ 4

8 เมนูมงคล ฉลองตรุษจีนรับปีวัวทองที่ “เดอะปาร์คไลฟ์”

เดอะปาร์คไลฟ์ ฉลองเทศกาลตรุษจีน มั่งมีศรีสุขด้วยเมนูมงคลเลิศรส พร้อมเชิญชวนครอบครัวมาทานอาหารร่วมกันเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยเดอะปาร์คได้คัดสรรเมนูมงคล 8 เมนู จาก 3 ร้านอาหารมาแนะนำ