Tag Archives: แอร์เอเชีย

นี่ไง “เสมือนว่างงาน” เรียนรู้จากแอร์เอเชีย & ฯลฯ

ข่าวพาดหัวไม่ใหญ่นักแต่ก็ไม่เล็กมากและพาดอยู่ในจุดที่เห็นชัดพอสมควรของหน้าเศรษฐกิจไทยรัฐ กรอบประจำวันพุธที่ 20 มกราคม ทำให้ผมรีบอ่านก่อนเป็นข่าวแรก เมื่อพลิกหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมาจนถึงหน้า 9 เมื่อวานนี้ นั่นคือพาดหัวที่ว่า “แอร์เอเชียสั่งพนักงาน 75 เปอร์เซ็นต์ หยุดงาน”