Tag Archives: แอปพลิเคชัน วิดีโอคอนเฟอเรนซ์

“Facebook” และ “Google” ส่งแอปวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ แข่งกับ “ZOOM”

ในยุคโควิด 19 นี้ได้มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายบนโลกใบนี้ โดยเฉพาะกับเรื่องการรวมกลุ่มของคนหมู่มาก เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่กระจาย และการติดเชื้อไวรัส