Tag Archives: แสง สี เสียง

การแสดงม่านน้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๗๒ พรรษา ณ อุทยานเบญจสิริ ถนนสุขุมวิท

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ เอ็ม ดิสทริค ธนาคารกรุงเทพ ขอเชิญชมการแสดงม่านน้ำ อันตระการตา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในชื่อชุดการแสดง “ม่านน้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๗๒ พรรษา ปวงประชาน้อมสดุดีองค์ราชัน”

ชวนชมโขนประกอบแสงสี ณ วัดไชยวัฒนาราม เรื่องรามเกียรติ์ ชุด สัจจะพาลี

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา จัดการแสดงสุดยิ่งใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ผสานสองมรดกที่ขึ้นทะเบียนรับรองโดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)

“101 ปี พระราชวังพญาไท” ในบทบาทใหม่ NIGHT MUSEUM

“พระราชวังพญาไท” มีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่าหนึ่งศตวรรษ เคยเป็นที่ประทับสำราญพระราชอิริยาบถของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นโรงนาหลวง เป็นพระตำหนักของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

“ยอยศยิ่งฟ้า” 2566 “อยุธยา”…มรดกโลก!

งานใหญ่ระดับจังหวัดงานหนึ่ง และต่อมาได้กลายเป็นงานใหญ่ระดับชาติ และมาถึงวันนี้อาจจะเป็นระดับโลกแล้วก็ได้…ได้แก่งาน “ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก” ประจำปีต่างๆ นั่นเอง

งานแสดง “ม่านน้ำแห่งพระมหากรุณาธิคุณ แม่แห่งแผ่นดิน” ณ อุทยานเบญจสิริ

กรุงเทพมหานคร, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่ายภาคเอกชนมากกว่า 30 องค์กร ขอเชิญชมการแสดงม่านน้ำพุอันตระการตาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง