Tag Archives: แม่นํ้าเจ้าพระยา

ได้เวลา “วิถีน้ำ วิถีไทย” ฉลอง “สงกรานต์ 2566”

เดือนเมษายน…หรือเดือนที่ 4 ของปี เวียนมาถึงแล้วนะครับ…และแน่นอนเทศกาลใหญ่ที่พี่น้องชาวไทยทั่วประเทศรอคอยอยู่สำหรับเดือนนี้ก็คือ “เทศกาลปีใหม่” แบบไทยๆ หรือเทศกาลสงกรานต์นั่นเอง

“เจ้าพระยา (ล่าง)” น่าห่วง แชมป์ “โทรมสุด” แม่น้ำไทย

ผมเป็นคนรักแม่น้ำลำคลอง เพราะเกิดและโตมากับแม่นํ้าปิง ตอนล่าง+เจ้าพระยาตอนบนที่จังหวัดนครสวรรค์ ดังที่ทราบกันดีอยู่แล้ว