Tag Archives: แม่น้ำปิง

จาก “อดีต” สู่ “อนาคต” ต้นน้ำ “เจ้าพระยา” วันนี้

กลับบ้านเที่ยวนี้ ผมตั้งใจไว้เลยว่า ต้องชวนน้องๆ และลูกหลาน ไปรับประทานอาหารกลางวันหลังไหว้บรรพบุรุษเรียบร้อยแล้ว ที่ร้าน “อีแต๋นริเวอร์ไซด์” ริมฝั่งแม่น้ำปิงที่ปากน้ำโพ