Tag Archives: แผนพัฒน

แผน 13 กับ 13 หมุดหมาย “ฝัน” ที่อยากให้ “เป็นจริง”

เมื่อวานนี้ผมเขียนแสดงความยินดีที่ประเทศไทย ของเราจะมีการใช้แผนพัฒนาฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) เป็นคู่มือพัฒนาประเทศต่อไปใน 5 ปีข้างหน้า