Tag Archives: แบนสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

ให้กำลังใจสาธารณสุข สู้ต่อกรณีเลิกแบน “สารพิษ”

ผมคงต้องเริ่มข้อเขียนของผมวันนี้ด้วยการกล่าวขอบคุณบุคคลจำนวนหนึ่งที่ผมมั่นใจว่าท่านมีความห่วงใยต่อชีวิตและสุขภาพของพี่น้องประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง