Tag Archives: แบตเตอรี่แห่งเอเชีย

“แบตเตอรี่” แห่งเอเชีย ความหวังของ “ลาว” วันนี้

เมื่อวันศุกร์ที่แล้วผมเขียนถึง “เขื่อนน้ำงึม 2” ที่ผมเพิ่งแวะไปเยี่ยมชม จากการเชิญของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทไทยที่ได้สัมปทานในการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าจากเขื่อนนี้

ไปดูเขื่อน “น้ำงึม 2” 1 ในแบตเตอรี่ของลาว

ผมเรียนท่านผู้อ่านไว้แล้วเมื่อ 2 วันก่อนว่า ผมแวบไปเวียงจันทน์ เมืองหลวงของ สปป.ลาว มา 2-3 วัน ด้วยวัตถุประสงค์หลักที่จะไปดูไปเห็นเขื่อนน้ำงึม ซึ่งเป็นเขื่อนผลิตพลังงานไฟฟ้าแห่งแรกของเขาที่มีประวัติยาวนานมาไม่ต่ำกว่า 50 ปีโน่นแล้ว