Tag Archives: แทงก์ มัสท์

“แทงก์ มัสท์ (Tank Must)” สมาชิกใหม่จากตระกูลแทงก์ “แบรนด์คาร์เทียร์”

คาร์เทียร์ (Cartier) แบรนด์เครื่องประดับและนาฬิกาสัญชาติฝรั่งเศส เปิดตัวนาฬิกาแทงก์ มัสท์ (Tank Must) สมาชิกใหม่ล่าสุดจากตระกูลแทงก์ คอลเลคชั่นเรือนเวลาที่ขึ้นแท่นเป็นไอคอนของคาร์เทียร์นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1917