Tag Archives: แจกเงินคนจนหาเสียง

ถ้ารถเมล์ขึ้นค่าโดยสาร ต้องปรับบริการให้ดีกว่านี้

ผมมีความจำเป็นที่จะต้องเขียนต้นฉบับวันนี้ล่วงหน้า หากมีความเปลี่ยนแปลงบางประการทำให้ประเด็นหลักๆ หรือข้อคิดเห็นหลักๆ ของผมที่จะเขียนต่อไปนี้ไม่ตรงกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นล่าสุด คงต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับ