Tag Archives: แคเรียร์

แคเรียร์ ผนึก บี.กริม จัดสัมมนาการออกแบบอาคารส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ พร้อมเปิดตัวเครื่องปรับอากาศชิลเลอร์รุ่นใหม่ล่าสุด

บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยบริษัทในเครือ บี.กริม ร่วมจัดงานสัมมนาหัวข้อ “Sustainable solutions & Healthy living for 21st century building” เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบ และที่ปรึกษาโครงการภาคธุรกิจก่อสร้างอาคาร

บี.กริม – แคเรียร์ : 60 ปี แห่งความผูกพัน สององค์กรนักบุกเบิก มุ่งสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับผู้คน สู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

“ตั้งเป้าหมาย ที่แม้แต่ตัวคุณเอง ก็ไม่รู้ว่า จะทำให้มันสำเร็จได้อย่างไร แต่ที่สำคัญ สิ่งนั้นต้องสร้างคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อสังคม” ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม บอกเล่าถึงสิ่งที่ยึดถือปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี

บี.กริม – แคเรียร์ ฉลอง 60 ปี แห่งความผูกพัน มอบนวัตกรรมความเย็นเพื่อความสุขแก่คนไทยกว่า 6 ทศวรรษ

บี.กริม และ แคเรียร์ ร่วมฉลองความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับความสำเร็จตลอด 60 ปี ในการส่งมอบนวัตกรรมความเย็นและความสุขให้กับทุกครัวเรือนและทุกกลุ่มธุรกิจในประเทศไทยด้วยระบบปรับอากาศแคเรียร์