Tag Archives: เอสอีเอซี

SEAC ดึงสตาร์ทอัพจากซิลิคอน แวลลีย์  เปิดตัวแอพพลิเคชั่น “ELSA Speak”

SEAC (เอสอีเอซี) ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน วางเป้าหมายในการพัฒนาและยกระดับศักยภาพของคนไทย พร้อมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในทุกช่วงอายุ ร่วมกับ ELSA สตาร์ทอัพ ซีรีส์ A จากซิลิคอน แวลลีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดตัว ELSA Speak สุดยอด AI แอพพลิเคชั่นฝึกการพูดภาษาอังกฤษให้สมบูรณ์แบบ