Tag Archives: เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง

ไทยแชมป์โลก “เสพติดเน็ต” กรุงเทพฯ แชมป์โลกเฟซบุ๊ก

ผมได้รับข่าวประชาสัมพันธ์จาก JSL แจ้งให้ทราบว่าขณะนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เปิดโครงการขึ้นโครงการหนึ่ง ชื่อว่า “Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง”