Tag Archives: เสน่ห์ชวนชม 2019

เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา จัดงาน เสน่ห์ชวนชม 2019

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ร่วมกับ ชมรมชวนชม จังหวัดนครราชสีมา จัดงาน เสน่ห์ชวนชม 2019 เพื่อประชาสัมพันธ์พันธุ์ชวนชมให้เป็นที่รู้จัก และเพื่อส่งเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรมากยิ่งขึ้น