Tag Archives: เสนอชื่อ

ขอบันทึกไว้หน่อยครับ เครียดก่อนบินข้ามโขง

ผมแว่บไปเวียงจันทร์เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มา 3 วันกับ 2 คืน เมื่อศุกร์–เสาร์–อาทิตย์ ที่ผ่านมา ได้ข้อมูลได้ความรู้และได้บุญกลับมาด้วย เพราะคณะผู้เชิญเขาจัดให้ไปไหว้พระไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พี่น้องชาวลาวให้ความเคารพนับถือมาหลายแหล่งหลายที่