Tag Archives: เศรษฐกิจถดถอย

บทเรียนจาก Stagflation ผ่านไป “40 ปี” ไม่มีวันลืม

เมื่อวานนี้ ผมเขียนถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่น่าเป็นห่วง คือ การเกิดภาวะเงินเฟ้อ ในขณะการว่างงานสูง ประชาชนมีรายได้น้อย และอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหยุดนิ่ง หรืออาจจะถดถอยลงไปด้วยซ้ำ ที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Stagflation ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นแก่ประเทศไทยเราได้ในเร็วๆ นี้