Tag Archives: เศรษฐกิจตกต่ำ

“ล้านงาน” เพื่อ “ล้านคน” ขอบคุณทุกฝ่ายที่ “เปิดรับ”

ผ่านไปเรียบร้อยโรงเรียนรัฐบาลไทยแล้วนะครับ สำหรับงาน “จ๊อบ เอ็กซ์โปไทยแลนด์ 2020” ที่กระทรวงแรงงานเป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26–28 กันยายน ที่ไบเทค บางนา รวม 3 วันเต็มๆ