Tag Archives: เวียนเทียน

“ทำบุญ+ท่องเที่ยว” วันมาฆบูชา 2567

จากวันนี้ไปอีกเพียง 6 วัน ก็จะถึงวันสำคัญอีกวันหนึ่งของพุทธศาสนิกชน อันได้แก่ “วันมาฆบูชา” ซึ่งในปี พ.ศ.2567 นี้ จะตรงกับวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งแม้จะตรงกับวันหยุด แต่ทางราชการก็จะหยุดชดเชยให้ในวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 3 วัน ไปทำบุญได้ไกลพอสมควร

“เวียนเทียนทิพย์” 2565 “9 วัด” ในความทรงจำ

ซอกแซกสัปดาห์นี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีขาล เป็นวัน “วิสาขบูชา” วันประสูติ-ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถือเป็น “วันพระใหญ่” ที่ใหญ่สุดในบรรดาวันพระใหญ่ทั้งหลายของพุทธศาสนา