Tag Archives: เวียงจันทน์

เที่ยวเวียงจันทน์ ความสุขแบบสมถะ

ซอกแซกสัปดาห์นี้ เป็นผลพวงมาจากการที่หัวหน้าทีมได้รับการเชื้อเชิญให้ไปเยี่ยมชม “เขื่อนนํ้างึม 2” หรือโครงการไฟฟ้าพลังนํ้า “นํ้างึม 2” ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา