Tag Archives: เลื่อน

ข้อแนะนำ “คนไทย” วันนี้ โกรธแค่ไหน? ก็ต้องฉีดวัคซีน

อย่างที่ผมเขียนคาดการณ์ล่วงหน้าไว้ตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่แล้วว่าสัปดาห์นี้บรรยากาศการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 บ้านเราคงจะไม่คึกคักหรือเต็มไปด้วยสีสันระคนความสุข แม้จะเจ็บแขน เจ็บไข้หลังฉีดวัคซีนดังเช่นสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นสัปดาห์คิกออฟ