Tag Archives: เลือกนายกรัฐมนตรี

“25 ปี” สถาบันพระปกเกล้า จัดงานใหญ่ “5 กันยายน”

ผมติดภารกิจสำคัญทำให้ต้องส่งฉบับวันนี้ล่วงหน้าและก็ช่างบังเอิญที่จะไปตรงกับวันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2566 เข้าพอดี…วันที่จะมีเหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้นในประเทศไทยถึง 2 เหตุการณ์ด้วยกัน (ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง)