Tag Archives: เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

บทบาท “นายกฯน้อย” จาก “ประสงค์” ถึง “หมอมิ้ง”

ในระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติคณะรัฐมนตรี โดยสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ก่อนนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯอยู่นี้ เราคงจะได้ยินข่าวการเตรียมตัวและการประชุมโน่นนี่ในลักษณะทำงานล่วงหน้าของนายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน บ่อยครั้ง