Tag Archives: เราชนะ

เห็นด้วยต้อง “เยียวยา” แต่ยังโกรธ “กลุ่มแสบ”

เคาะออกมาเรียบร้อยโรงเรียนรัฐบาลไทยแล้วนะครับ สำหรับมาตรการเยียวยาผลกระทบจากการระบาดรอบสองของโควิด-19 ในประเทศไทย หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่แล้ว

กรุงเทพฯ “17 องศา” “ความสุข” ยุค “โควิด-19”

นานๆ ลมหนาวและอุณหภูมิ “ต่ำ 20” จะมาเยือนกรุงเทพมหานครสักทีหนึ่ง ขออนุญาตบันทึกไว้เป็นเกียรติ และเพื่อกันลืมสักวันนะครับ เพราะไม่แน่ใจว่าจะต้องรอไปอีกนานเท่าไร? อุณหภูมิต่ำกว่า 20 องศาเซลเซียส จึงจะหวนกลับมาสู่เมืองหลวงของประเทศไทยอีกครั้ง