Tag Archives: เยียวยาข้าราชการ

จิตสำนึกในการ “เยียวยา” บทเรียนจากกระทรวงเกษตรฯ

เป็นประเด็นใหญ่ฮือฮาในโซเชียลอยู่หลายวันทีเดียว จากข่าวที่ว่า ข้าราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จำนวนหนึ่งที่เอาเวลาว่างไปประกอบอาชีพเสริมทำการเกษตรนั้นไซร้ ทางกระทรวงเกษตรฯ ได้ส่งรายชื่อไปขอรับการเยียวยาด้วย โดยถือว่าเป็นเกษตรกร