Tag Archives: เยาวชนกับโรคซึมเศร้า

เยาวชนกับโรคซึมเศร้า ปัญหาใหม่ของสังคมไทย

ในช่วงหลังๆ นี้เรามักได้ยินข่าวว่า คนไทยเราเป็นโรคซึมเศร้ามากขึ้น และเป็นเหตุให้มีการฆ่าตัวตายมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน ซึ่งมักจะเป็นข่าวใหญ่ขึ้นหน้า 1 อยู่เสมอๆ