Tag Archives: เมืองพัทยา

วันนี้ อย่าลืมลอยกระทง+ฟาสต์ ออโต โชว์ “2020”

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 ตรงกับ “วันลอยกระทง” ประเพณีอันยิ่งใหญ่ของพวกเราชาวไทย สืบทอดกันยาวนานนับตั้งแต่ยุคกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี…รายการ “เสาร์สารพัน” ขอเชิญชวนท่านผู้อ่านไปร่วมงานลอยกระทงทุกแห่งทุกที่ที่สามารถไปได้นะครับ