Tag Archives: เมนูใหม่ “Baby chicken Lu ไร้เก๊าท์” จากร้านอาหารฝรั่งเศส D’Eiffel Salaya

รีวิว: เมนูใหม่ “Baby chicken Lu ไร้เก๊าท์” Special dish จากร้านอาหารฝรั่งเศส D’Eiffel Salaya

ร้าน “ดิไอเฟล” ร้านอาหารฝรั่งเศสฝีมือคนไทยแสนอร่อย ร้านประจำของทีมงานซอกแซกที่ปีหนึ่งไปทายกันหลายครั้ง เนื่องจากติดใจฝีมือความอร่อยของเชฟที่ร้าน