Tag Archives: เมกะเทรนด์

รับมือ “เมกะเทรนด์” ทางรอดเศรษฐกิจ 2563

ใกล้ๆ สิ้นปีอย่างนี้ นอกจากจะมีการจัดงานรื่นเริงนานาชนิด เพื่อเตรียมรับลมหนาวไปจนถึงเตรียมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันอย่างมากมายหลายๆ งานแล้ว ยังเป็นประเพณีใหม่ของประเทศไทยในยุคหลังๆ ที่จะมีการจัดงานสัมมนาทางวิชาการด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบัน และพยากรณ์ในอนาคตควบคู่กันไปด้วย