Tag Archives: เฟรเซอร์ แกลลอพ

เอ็กซ์คลูซีฟ ไวน์ เทสติ้ง คลาส กับ “เฟรเซอร์ แกลลอพ” ไวน์ชั้นยอด หลากหลายรางวัลจากออสเตรเลีย

บริษัท อิตัลไทย ฮอสพิทาลิตี้ จำกัด (IHC) ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายไวน์ “เฟรเซอร์ แกลลอพ” (Fraser Gallop) รังสรรค์วาระสุดพิเศษ “เอ็กซ์คลูซีพ ไวน์ เทสติ้ง คลาส” (Exclusive Wine Testing Class)