Tag Archives: เพิ่ม

ฝ่าวิกฤติ “ประชากร” ไทย วาระ “เร่งด่วน” แห่งชาติ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา มีการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “พัฒนาความมั่นคงครอบครัวไทย ผ่านพ้นภัยวิกฤติประชากร” ซึ่งมีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมสถาบันและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น วิทยาลัยประชากรศาสตร์ สถาบันเอเชียศึกษา และธนาคารโลก ฯลฯ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่ว่านี้ขึ้น

เพิ่มเพดานหนี้สาธารณะ ไม่เสียหาย! ถ้าใช้เงินเป็น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อาคม เติมพิทยาไพสิฐ เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการขยายเพดานหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ที่เพิ่มจากเดิมร้อยละ 60 เป็นร้อยละ 70 ตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังเป็นที่เรียบร้อยแล้ว