Tag Archives: เผาไร่อ้อยก่อนตัด

ชื่นชม “โฆษณา” สร้างสรรค์ ชวนเกษตรกรหยุดเผา “ไร่อ้อย”

ในหน้า 14 ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับเมื่อวานนี้ (พุธที่ 29 มกราคม 2563) ลงตีพิมพ์โฆษณาเอาไว้เต็มหน้า เป็นโฆษณา 4 สี ใช้ตัวอักษรโตๆ สามารถอ่านได้เลยโดยไม่ต้องใส่แว่นตา