Tag Archives: เปิดตำนานพ้อต่อเมืองภูเก็ต

มิวเซียมสยาม ชวนเรียนรู้ “นิทรรศการเปิดตำนานพ้อต่อเมืองภูเก็ต”

มิวเซียมสยาม ร่วมกับ เทศบาลนครภูเก็ต ชวนเรียนรู้เรื่องราวของประเพณีพ้อต่อที่ชาวภูเก็ตยึดถือปฏิบัติมานับ 100 ปี ผ่านนิทรรศการ เปิดตำนานพ้อต่อเมืองภูเก็ต The Legend of Ghost Festival Phuket