Tag Archives: เบี้ยวหนี้ กยศ.

เงินกู้เพื่อการศึกษา เรียนรู้จาก “ครูวิภา”

ในช่วงเวลา 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ มีข่าวพาดหัวหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับ “ครู” และ “หนี้สิน” อยู่ 2 ข่าวใหญ่ด้วยกัน แต่ความรู้สึกของคนไทยที่อ่านข่าวทั้ง 2 ข่าวนี้ จะต่างกันลิบลับแบบ “ฟ้า” กับ “เหว”