Tag Archives: เบอร์ซาตู

เลือกตั้งมาเลเซีย ใครคือผู้ชนะตัวจริง?

ชัยชนะอันท่วมท้นของท่านมหาธีร์ โมฮัมหมัด วัย 92 ปี ในการเลือกตั้งทั่วไปของมาเลเซีย เมื่อวันพุธที่แล้ว ทำให้ผมอดที่จะนึกถึงประโยคดังกระฉ่อนโลกของท่านนายพลแม็คอาเธอร์ เมื่อหลายปีก่อนโน้นเสียมิได้