Tag Archives: เบทาโกร

“โออิชิ” ร่วมกับ “เบทาโกร” เปิดตัวผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมปรุงสไตล์ญี่ปุ่น

ในช่วง 1 – 2 ปีมานี้ สถานการณ์แพร่ระบาด และมาตรการความปลอดภัยต่าง ๆ ที่เข้มข้น ส่งผลให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมและการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยกระแสที่เห็นได้ชัด หนึ่งในนั้นคือผู้บริโภคมีแนวโน้มหันมานิยมซื้ออาหารสำเร็จรูปพร้อมปรุง พร้อมทาน กลับไปรับประทานที่บ้านเพิ่มขึ้น