Tag Archives: เนื้อผ้ายับยั้งไวรัส

พบนวัตกรรมล่าสุดของ ARROW กับ หน้ากากอนามัยจากผ้า “ViralOff” ช่วยยับยั้งเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ (H3N2) ในงานสหกรุ๊ปแฟร์ ออนไลน์ ปี 63 ระหว่างวันที่ 2-5 ก.ค. 63 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่งผลกระทบทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมไปทั่วโลก ด้วยวิถีชีวิตใหม่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเป็น “NEW NORMAL” หรือ “ความปกติในรูปแบบใหม่ที่ไม่เหมือนเดิม” ทำให้ทุกคนต้องหันมาดูแลสุขภาพตัวเองกันมากขึ้น ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกาย ARROW ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมต่อสู้กับวิกฤตที่เกิดขึ้นในทุกช่วงสถานการณ์ เพื่อการดูแลสุขภาพของตัวเองและคนรอบข้างด้วยความห่วงใย เพื่อทุกย่างก้าวของการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท