Tag Archives: เทอร์มินอล 21 โคราช

โคราชเมืองแห่งอนาคต ถ้าทำทุกอย่างตาม “แผน”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2559 หรือประมาณ 3 ปีเศษๆ ที่ผ่านมา ผมเคยเขียนถึงศูนย์การค้าแห่งใหม่ของจังหวัดนครราชสีมา “เทอร์มินอล 21 โคราช” ไว้ในคอลัมน์ซอกแซกวันอาทิตย์