Tag Archives: เต็นท์ปรับอากาศ

JPX เปิดตัวแอร์เต็นท์เคลื่อนที่ รับหน้าร้อน

บริษัท เจพีเอ็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้นำเข้าเครื่องปรับอากาศ (แบบเคลื่อนที่) เปิดตัวแอร์เต็นท์เคลื่อนที่ขนาด 6,000 บีทียู ที่มาพร้อมกับเต็นท์เก็บความเย็นขนาด 6 ฟุต