Tag Archives: เดี๋ยวมันก็ผ่านไป

เดี๋ยวมันก็ผ่านไป THIS TOO SHALL PASS

เมื่อปลายเดือนที่แล้ว มีพิธีมอบอาคาร 100 ปี กำพล วัชรพล ที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 109 (บ้านร่องส้าน) จังหวัดพะเยา ผมติดภารกิจไม่สามารถไปร่วมได้ ทำให้พลาดโอกาสสำคัญยิ่งไปโอกาสหนึ่ง นั่นคือหลังจากเสร็จพิธีมอบอาคารเรียนหลังใหม่ที่จังหวัดพะเยา อย่างเป็นทางการแล้ว คณะของ มูลนิธิไทยรัฐ ก็เดินทางไปเชียงราย เพื่อขึ้นเครื่องบินกลับกรุงเทพมหานคร