Tag Archives: อู่ฮั่น

“โมโนแมกซ์” ส่งซีรีส์ “With You เพราะเรามีกัน” สะท้อนเรื่องจริงแก้ปัญหาโควิด-19 ในเมืองอู่ฮั่

ในสถานการณ์ที่โรคระบาดโควิด-19 กำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลกอย่างหนักหน่วงกินเวลาล่วงเลยมากว่า 2 ปีแล้ว! และประเทศจีนเป็นหนึ่งในประเทศที่ต่อสู้กับโรคโควิด-19 นี้อย่างหนักจนเริ่มมีสถานการณ์ดีขึ้นจึงได้สร้างซีรีส์น้ำดี “With You เพราะเรามีกัน”

ส่งกำลังใจไป “อู่ฮั่น”+”ปลอบขวัญ” ตัวเราเอง

ขณะที่ผมเขียนต้นฉบับวันนี้ ยอดผู้เสียชีวิตจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในประเทศจีนผ่านหลัก 200 คน ไปเรียบร้อยแล้ว และกว่าต้นฉบับจะลงตีพิมพ์คงเข้าไปใกล้หลัก 250 รายเสียก็ไม่รู้