Tag Archives: อุโมงค์

ควันหลง “อุโมงค์วัดพระแก้ว” อีกหลาย “เหตุผล” ต้องชม

เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ผมเขียนเรื่องซอกแซกว่าด้วยการไปเดินลอดอุโมงค์ เชื่อมสนามหลวงและหน้ากรมศิลปากร กับรั้วพระบรมหาราชวัง ด้านหน้าวัดพระแก้วที่เรียกว่า “อุโมงค์ลอดถนนหน้าพระลาน” ด้วยความประทับใจอย่างยิ่ง

อุโมงค์หน้าวัดพระแก้ว สวยมาก! ไปเดินกันหรือยัง?

หัวหน้าทีมซอกแซกเขียนไว้ในคอลัมน์ “เหะหะพาที” เมื่อ 3-4 วันก่อนว่า ที่วัดพระแก้วและรอบๆ พระบรมมหาราชวังเมื่อวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคมนั้น ผู้คนไปไหว้พระหนาแน่นมาก น่าจะเป็นแสนๆ คน เมื่อรวมตลอดทั้งวัน